Kryteria

Pierwsze wrażenie - 10 pkt.

Opisujemy tu pierwsze wrażenie po odwiedzeniu danego bloga, między innymi: adres, tytuł.

Grafika - 20 pkt.


Oceniamy ogólny wygląd szablonu, czcionkę, napis na belce. Podstrony również zaliczają się do tej kategorii. Szczególną uwagę zwracamy na menu, jeżeli takowe się pojawia.

Treść - 65 pkt.


Najważniejszy punkt oceny. Wytykamy wszelkie błędy, oceniamy zasób słów. Dokładnie czytamy wszystkie notki, jednak najbardziej skupiamy się na tych, w których zauważyliśmy najwięcej błędów. Oceniamy poprawność, czyli błędy ortograficzne, językowe, stylistyczne i interpunkcyjne, literówki, powtórzenia. Zaliczamy do tego wykreowanie bohaterów, miejsca akcji i częstotliwość dodawania postów. NIE STRESZCZAMY BLOGA! Możemy jedynie ogólnie  napisać, o czym jest.

Punkty dodatkowe - 5 pkt.


Dodatkowe punkty oceniających. Można je dodać, uzasadniając swój wybór.

Punktacja:


100 - 98 - celujący (6)
97 - 90 - bardzo dobry (5)
89 - 79 - dobry  (4)
78 - 55 - dostateczny (3)
54 - 32 - dopuszczający (2)
31 - 0 - niedostateczny (1)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz